+90 364 411 2475


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Hazırlanan ve Bakanlığımızın Onayı Üzerine Resmi Gazete'de Yayımlanan Yönetmelikler

 

1- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik
19.1.2005 TARİH, 25705 SAYILI RESMİ GAZETE

2- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2.3.2005 tarih ve 25743 sayılı Resmi Gazete

3- Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik
19.1.2005 TARİH, 25705 SAYILI RESMİ GAZETE

4- Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik
19.1.2005 TARİH, 25705 SAYILI RESMİ GAZETE

5- Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
8.1.2005 TARİH VE 25694 SAYILI RESMİ GAZETE

6- Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik
8.1.2005 TARİH VE 25694 SAYILI RESMİ GAZETE

7- Ticaret Borsaları ile Ürün İhtisas Borsalarında Alivre ve Vadeli Alım Satım Yönetmeliği
8.1.2005 TARİH –25694 SAYILI RESMİ GAZETE

8- Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik

9- 8.1.2005 TARİH- 25694 SAYILI RESMİ GAZETE 
Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik 13.1.2005 tarih ve 25699 sayılı RESMİ GAZETE

10- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği
YÜRÜRLÜK-9.8.2004 tarih ve 25548 sayılı RESMİ GAZETE

11- Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
15.12.2004 TARİH-25671 SAYILI RESMİ GAZETE

12- Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
16.12.2004 TARİH VE 25672 SAYILI RESMİ GAZETE

13- Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14- Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
12 Şubat 2005 Tarih, 25725 Sayılı Resmi Gazete

15- Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik
2.3.2005 tarih ve 25743 sayılı Resmi Gazete

16- Ürün İhtisas Borsalarının Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelik
9.3.2005 tarih ve 25750 sayılı Resmi Gazete

17- Borsa Muamelat Yönetmeliği
12.09.2005 TARİH, 25934 SAYILI RESMİ GAZETE

18- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
12.09.2005 TARİH, 25934 SAYILI RESMİ GAZETE

19- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliği
12.09.2005 TARİH, 25934 SAYILI RESMİ GAZETE

20- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yönetmeliği
12.09.2005 TARİH, 25934 SAYILI RESMİ GAZETE

21- Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
12.09.2005 TARİH, 25934 SAYILI RESMİ GAZETE

22- Oda Muamelat Yönetmeliği
12.09.2005 TARİH, 25934 SAYILI RESMİ GAZETE

23- Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı
Vakfına Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

12.09.2005 TARİH, 25934 SAYILI RESMİ GAZETE

 

Hava durumu tahmini
Alaca
merkez bankası